Jak vyčistit bazénové čerpadlo?

Zanesené bazénové čerpadlo může být jednou z příčin sníženého průtoku vody. Neměli by jste zapomínat na pravidelnou kontrolu košíku ve skimmeru ale také na kontrolu košíku v čerpadle. Vizuální kontrola není nic složitého, jelikož většina čerpadel má průhledné víko.

 

Zanesený košík

Pokud máte košík v čerpadle zanesený nečistotami, tak vypněte čerpadlo z elektřiny. Poté zavřete všechny ventily na sání do čerpadla a na nejbližších výtlacích. Pokud na ventilech není poznačena provozní poloha, pak doporučujeme si je před manipulací vyfotit. Poté podle fotografií budete vědět jak byly nastaveny. Nyní můžete přejít k demontáži víka čerpadla. Pokud přes víko začne protékat hodně vody, je možné že jste na některý ventil zapomněli. Nyní můžete vytáhnout košík a důkladně jej očistit oklepáním o pevný povrch nebo propláchnout hadicí.

Důležité je košík zkontrolovat, zda-li nemá někde praskliny. Přes prasklý košík totiž přecházejí nečistoty přímo do vrtule, kde následně ucpou kanálky a čerpadlo tím ztratí výkon. Pokud máte košík prasklý, určitě jej vyměňte za nový. Pokud je však košík čistý, vložte jej zpět do čerpadla, přesnou polohu určí drážky v těle čerpadla. Čerpadlo poté zaplňte vodou buď jemným pootevřením některého ventilu sání nebo doléváním vody například z hadice. Po zašroubování víka nastavte všechny ventily zpět do původních poloh a zapojte čerpadlo zpět do elektřiny.

 zaneseny-kosik-bazenove-cerpadlo

 

Ucpaná vrtule čerpadla

Pokud ve skimmeru je čistý košík i v čerpadle, také je proprán tlakový filtr a přesto čerpadlo slabě tlačí, tak může být problém právě u vrtule. Stejně jako v případě ucpaného košíku nejprve vypněte čerpadlo a uzavřete ventily. Odmontujte šroubení na sání a výtlaku čerpadla a samotné čerpadlo vyjměte. Vylijte zbytkovou vodu a položte si jej na pevný podklad. Zhruba uprostřed čerpadla, kde je spojení motoru s tělesem čerpadla jsou po celém obvodu šrouby, které je nutno demontovat. Po demontáži všech šroubů Vám půjde čerpadlo snadno oddělit a na polovině kde je motor půjde vidět samotná vrtule. Ta má po obvodu kanálky, které vedou ke středu vrtule a právě tam se často zachycují větší nečistoty nebo drobné kamínky. Kusem drátu nebo tenkým šroubovákem můžete tyto kanálky zprůchodnit.

Před montáží nezapomeneme očistit gumové těsnění a dbáme na to, aby dobře doléhalo na spoj čerpadla. Nejprve si rukou našroubujte všechny šrouby a poté přistoupíme k utahování klíčem tak, aby byl rovnoměrný tlak po celém obvodu. Čerpadlo poté našroubujeme zpět k bazénovému potrubí a přes horní víko jej znovu zalijeme vodou doplna. Následně otevřeme všechny ventily do provozní polohy a zapneme čerpadlo. Při provozu čerpadla poté chvíli sledujeme, zda-li neprotéká spojem voda a je suché v oblasti těsnění.